Dioda sygnalizacyjna ROCKET CLASSIC

129,95 

Dioda sygnalizacyjna ROCKET CLASSIC, para, zatwierdzona E. Dostępne w różnych kolorach.


Delivery Time
Please choose all product options to show the delivery time
Bezpośrednio dostępny
The article can be ordered and will be made ready for dispatch after receipt of the order.

Clear

SKU: 204-34V2 Category:
 

Description

Wska?niki LED HIGHSIDER ROCKET CLASSIC

Uderzaj?cy wariant modelu ROCKET BULLET – homologacja E dla przedniej i tylnej cz??ci. Inspirowany organicznymi kszta?tami, rozwój produktów HIGHSIDER mazupe?nie nowa konstrukcja obudowy, nie trac?c z oczu przesz?o?ci. Mi?kki, okr?g?y kszta?t podtrzymuje klasyczny, klasyczny wygl?d, który przywo?uje u widza.Associations.

W tej innowacyjnej technologii o?wietleniowej, 6 bardzo jasne diody SMD s? zainstalowane w centrum, które umo?liwiaj? bardzo ma?y projekt. Pier?cie? zewn?trzny natomiast sk?ada si? z nowego COBtechnologia (Chip On Board). Nowe chipy LED do diod LED o du?ej mocy osi?gaj? bardzo wysok? luminancj? przy najlepszej obecnie wydajno?ci i ?ywotno?ci. Pozwala to równie? naDzi?ki innowacyjnej serii kierunkowskazów firmy HIGHSIDER mo?na uzyska? wy?sze warto?ci ?wiat?a ni? w przypadku konwencjonalnych diod LED.

W?a?ciwy kierunek – dzi?ki innowacyjnej serii kierunkowskazów firmy HIGHSIDER Poka? nie tylko, gdzie chcesz i??, ale tak?e, kogo chceszs?. Jest to projekt wyznaczaj?cy trendy w najlepszym wydaniu.

Wymiary:
A ?rednica: 45 mm
B Szeroko??: 67 mm
C G??boko??: 70 mm
D?ugo?? pr?ta: 24 mm
Sruby mocuj?ce: M8, d?ugo?? 25mm

Z??cza:
Czarny przewód = masa (-)
?ó?ty przewód = wska?nik (+)

Dostarczany z: 1 par?

Additional information

Kolor

,

Ausführung

Breite

Średnica

Fahrzeugmarke

Glas

Gutachten

Leuchtmittel

Produktmarke

Volt

Watt